praktijkvoordelft - privacy

logo praktijkvoordelft
     

home  I  contact  I  links  I  werken bij

 
       


Privacy

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is vanaf mei 2018 de vernieuwde privacywet. De AVG bevat regels voor het (automatisch) verwerken van persoonsgegevens.

 

Als GZ-psychologen hebben wij een beroepsgeheim. Dit betekent dat we vertrouwelijk omgaan met de informatie die we van de cliŽnt en/of ouder(s) krijgen. In de praktijk houdt dit in dat we informatie niet zonder toestemming delen met andere mensen of partijen. We houden ons hierbij aan de richtlijnen zoals deze zijn opgesteld door de beroepsvereniging NIP, website van het NIP.

 

We vragen voor de intake schriftelijk toestemming aan jou en je ouders om informatie te delen met de gemeente, de (huis-)arts/verwijzer en evt school of anderen. Dit lichten we graag even toe.

 

Met de gemeente heeft het te maken met de factuur. De gemeente moet kunnen controleren of de zorg die we leveren daadwerkelijk is geleverd aan iemand uit hun gemeente en er een correcte verwijzing is. Hiervoor vragen wij een toewijzing aan, waarbij je basisgegevens worden gedeeld. Het gaat om je NAW-gegevens, geboortedatum, BSN en de naam van de verwijzer. Ook geven we aan dat we willen starten met een psychologische behandeling in de vorm van Basis-GGZ. De inhoud van de gesprekken delen we niet met de gemeente, tenzij er een verlenging moet worden aangevraagd. Wanneer dit het geval is, vragen we hier opnieuw toestemming voor. Door de maandelijkse facturatie kunnen ze zien hoeveel gesprekken er zijn geweest.

 

De (huis-)arts/verwijzer heeft net als wij een beroepsgeheim en heeft al inhoudelijke informatie met ons gedeeld. Wij vinden het zorgvuldig om de (huis-)arts/verwijzer te laten weten wanneer de behandeling is gestart, welke conclusie en beleid we hiervoor hebben opgesteld. Ook laten we graag weten wanneer de behandeling is afgerond, met welk resultaat en of er een vervolg gewenst is. Hierdoor kan de huisarts goed doorverwijzen wanneer er meer hulp nodig is of wanneer de klachten terugkomen.

 

De school heeft geen beroepsgeheim, waardoor we een stuk voorzichtiger zijn met het delen van informatie. Meestal is dit ook helemaal niet nodig. Soms is het wel nodig om met school te overleggen en afspraken te maken. Als dat zo is, bespreken we dit altijd met je voordat we de informatie delen en ook welke informatie we delen. Ditzelfde geldt voor alle andere partijen, met wie we mogelijk zouden moeten overleggen.

 

Tot slot, ben je tussen de 12 en 16 jaar, of ouder dan 16 jaar, dan heb je extra recht op privacy (meer info hierover vind je op www.jadokterneedokter.nl). Dit valt onder de WGBO (Wet op de Geneeskundige BehandelOvereenkomst).

 

 

     
       
      © 2024 praktijkvoordelft    

klachtenreglement I meldcode I privacy I disclaimer I mission statement I login I sd