praktijkvoordelft - missionstatement

logo praktijkvoordelft
     

home  I  contact  I  links  I  werken bij

 
       


Mission Statement

Praktijkvoordelft stelt zichzelf tot doel om vroegtijdig, snel en laagdrempelig hulp te bieden bij kinderen en jongeren in Delft en omgeving. Het hogere doel is om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren zich op een positieve manier kunnen blijven ontwikkelen tot psychisch gezonde mensen, en zo ingrijpende gevolgen en langdurige behandeling van psychische klachten te voorkomen of verminderen.

We denken vroegtijdig hulp te kunnen bieden door korte lijntjes te houden met scholen en huisartsen, vroegsignaleerders bij uitstek. Door op een pragmatische manier hulp te bieden, het probleem concreet te houden en doelgericht te werken, houden we de behandeling kort en overzichtelijk. Door op tijd af te sluiten is er sprake van een snelle doorstroom en kunnen we veel kinderen en jongeren behandelen.

Praktijkvoordelft wil voorzien in de toenemende vraag naar psychische zorg bij kinderen en bijdragen aan het verkleinen van wachtlijsten in de jeugdzorg. Praktijkvoordelft wil samenwerken met andere mensen in de zorg voor kinderen en jongeren. We denken hierbij niet alleen aan psychologische hulpverleners, speltherapeuten, vaktherapeuten, diagnostici, jeugdmaatschappelijk werkers en grotere instellingen zoals Jeugdformaat, GGZ’s, maar ook aan POH-ers, kinderfysiotherapeuten, diëtisten, kinderartsen en revalidatieartsen. Ook proberen we de samenwerking met de jeugdteams van de gemeenten zo goed mogelijk te laten verlopen.

     
       
      © 2023 praktijkvoordelft    

klachtenreglement I meldcode I privacy I disclaimer I mission statement I login I sd