praktijkvoordelft - klachtenreglement

logo praktijkvoordelft
     

home  I  contact  I  links  I  werken bij

 
       


Klachtenreglement

De psychologen bij Praktijkvoordelft zijn aangesloten bij het Nederlands Instituut voor Psychologen (NIP). Hiermee moeten ze zich houden aan bepaalde kwaliteitseisen. Klik hier voor de website van het NIP.

 

Als u niet tevreden bent over uw psycholoog, hopen we dat u dat eerst met ons bespreekt om samen tot een oplossing te komen. Als we er samen niet uitkomen, dan bespreken we de mogelijkheden om via uw huisarts een doorverwijzing naar een andere psycholoog te krijgen.

 

Bent u van mening dat de psycholoog zich niet aan de beroepscode heeft gehouden, dan heeft u de mogelijkheid een klacht tegen de psycholoog in te dienen bij het College van Toezicht van het NIP.

Beroepsethiek en beroepscode

Het NIP vindt dat het werk van psychologen van goede kwaliteit moet zijn en aan bepaalde normen moet voldoen. Daarom heeft het NIP een Beroepscode voor psychologen opgesteld. In de Beroepscode staan richtlijnen en gedragsregels die zijn afgeleid uit vier basisprincipes: de psycholoog dient zich verantwoordelijk, integer, respectvol en deskundig te gedragen.

 

Psychologen die lid zijn van het NIP moeten zich houden aan de eisen, richtlijnen en gedragsregels zoals deze beschreven staan in de Beroepscode.

 

In de Beroepscode zijn ook de rechten en plichten ten aanzien van de behandeling, het onderzoek, het dossier en andere zaken beschreven. Dit moet er voor zorgen dat de cliŽnt beschermd is tegen mogelijk onzorgvuldig handelen van een psycholoog.

Tuchtrecht

Het toezicht op de naleving van de Beroepscode is de taak van twee onafhankelijke tuchtcolleges: het College van Toezicht en het College van Beroep.

 

Wanneer een psycholoog die lid is van het NIP zich niet aan de regels van de Beroepscode heeft gehouden en u voelt zich hierdoor rechtstreeks benadeeld, kunt u een klacht indienen bij het College van Toezicht. Het Reglement voor het Toezicht bevat regels omtrent de procedure van klachtbehandeling.

 

Tegen een uitspraak van het College van Toezicht kan een beroep worden ingesteld bij het College van Beroep.

 

Meer informatie kunt u vinden op de website van het NIP.
 

     
       
      © 2023 praktijkvoordelft    

klachtenreglement I meldcode I privacy I disclaimer I mission statement I login I sd