kosten  I  contact  I  links  I  werken bij

 

Welkom bij praktijkvoordelft. Wij helpen kinderen en jongeren met psychische problemen.

Wij werken als geregistreerde kinderpsychologen in Delft. Onze aanpak is kortdurend en doelgericht. We hebben oog voor de ontwikkeling van het kind en de belevingswereld van de jongere. Ouders worden actief betrokken bij de behandeling. Onze hulp wordt volledig vergoed door alle gemeenten in de regio Haaglanden.
Let op: vanaf 1 januari 2024 hebben wij geen contract meer met de gemeenten Den Haag en Voorschoten.

         

Voor welke kinderen
en welke problemen?

Hoe meld je je aan
en wat is de wachttijd?

Hoe ziet de behandeling
er uit?

Wanneer zijn we klaar
en wat dan?

       
  2023 praktijkvoordelft I disclaimer        

algemene voorwaarden I klachtenreglement I privacy I meldcode I mission statement